หน้าแรก ข่าว ITH สหรัฐฯสนับสนุนการผ่อนคลายสิทธิ์สิทธิบัตรวัคซีน

สหรัฐฯสนับสนุนการผ่อนคลายสิทธิ์สิทธิบัตรวัคซีน
Posted on 28.05.2021

 สหรัฐฯสนับสนุนการผ่อนคลายสิทธิ์สิทธิบัตรวัคซีน
ผู้นำระดับโลกยินดีที่ประธานาธิบดี ไบเดน ของสหรัฐฯ ได้ประกาศให้การสนับสนุนการยกเว้นข้อจำกัดด้านสิทธิบัตร
เกี่ยวกับวัคซีน COVID-19 หรือที่เรียกว่าการสละสิทธิ์ TRIPS ที่องค์การการค้าโลก


แหล่งข่าว : https://www.voanews.com/episode/us-support-vaccine-patent-waiver-only-first-step-4680136

View : (3429)

Share on :

Download